Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (08/05/20)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 05/05/20

Πρόσκληση

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020, που θα διεξαχθεί εκτάκτως και διά περιφοράς, βάσει της αριθ. πρωτ. 18659/23/17-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «Κατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19» και αποστείλετε ηλεκτρονικά στο e-mail aromanou@dimosfx.gr έως και την 8 η Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 - 12:00, δυνάμει του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν.3852/2010), την τοποθέτησή σας στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Άδεια διέλευσης και τοποθέτηση εμποδίων επί του οδοστρώματος επί της οδού Πεταλά 46 και Σολωμού 7, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

2. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας σε νέα θέση, επί της οδού Καραϊσκάκη 12-14, Νέα Χαλκηδόνα

3. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας, επί της οδού Γ. Δροσίνη 11, Νέα Χαλκηδόνα.

4. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας, επί της οδού Ειρήνης 10, Νέα Χαλκηδόνα.

5. Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Πατρ. Κων/νου και Λεύκης , στη Ν. Φιλαδέλφεια.

6. Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Τσούντα , στη Ν. Χαλκηδόνα

7. Παραχώρηση χώρου διέλευσης επί του πεζοδρομίου , στην οδό Κυζίκου 4 στη Ν. Φιλαδέλφεια.

8. Γνωμοδότηση για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας και του σχεδίου των όρων.

Επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 43 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75, τ. Α΄) για την διεξαγωγή διά περιφοράς Συνεδρίασης μέχρι 31/5/2020 απαιτείται πλέον συμμετοχή του ½ των μελών του συλλογικού οργάνου.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!