ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" Α.Μ. 43/2020

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 28 Μάιος, 2020

ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" Α.Μ. 43/2020

Ημερομηνία διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, είναι η 4η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

[Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]

 

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!